Kodi i Lëndës : PLS 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2022-2023 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PLS 101-3 Hyrje në Shkencat Politike Ferdinand Xhaferaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë PLS 101-2 Hyrje në Shkencat Politike Albi Kocibelli, PhD Candidate
2013-2014 / Semestri i Verës PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Laurela Muca, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë PLS 101-1 Hyrje në Shkencat Politike Laurela Muca, PhD Candidate