Kodi i Lëndës : SOC 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2020-2021 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2019-2020 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2018-2019 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2017-2018 / Semestri i Verës SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2017-2018 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2016-2017 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Besa Shahini, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Besa Shahini, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë SOC 202-1 Statistikë për Shkencat Sociale Besa Shahini, Prof. Asoc. Dr.