Kodi i Lëndës : PIR 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë PIR 301-1 Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PIR 301-1 Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PIR 301-1 Historia e Integrimit dhe Institucionet e BE-së Erlis Çela, PhD