Kodi i Lëndës : COM 252
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Valmora Gogo, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Valmora Gogo, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Jola Marku, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Jola Marku, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Rudi Dunga, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Rudi Dunga, Msc
2012-2013 / Pranverë COM 252-1 Shtypi i Shkruar dhe Online Ramadan Cipuri, PhD