Kodi i Lëndës : EFL 103
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Rudina Çinari, Msc
2022-2023 / Vjeshtë EFL 103-2 Anglisht e Avancuar I Elsuida Hoxhaj, Msc
2022-2023 / Vjeshtë EFL 103-3 Anglisht e Avancuar I Fatjona Hyseni, Msc
2021-2022 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Enriketa Sogutlu, PhD
2021-2022 / Vjeshtë EFL 103-2 Anglisht e Avancuar I Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Indrit Lami, Msc
2020-2021 / Vjeshtë EFL 103-2 Anglisht e Avancuar I Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Vjeshtë EFL 103-2 Anglisht e Avancuar I Zamira Hodo, Msc
2018-2019 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Elona Vrenezi, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë EFL 103-2 Anglisht e Avancuar I Enkeleda Jata, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Carly Reci, Msc
2013-2014 / Vjeshtë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Carly Reci, Msc
2012-2013 / Pranverë EFL 103-1 Anglisht e Avancuar I Elvana Shtepani, PhD