Kodi i Lëndës : COM 204
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Jola Marku, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Jola Marku, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Jola Marku, Msc
2016-2017 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Aleksandër Çipa, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës COM 204-1 Elementët e komunikimit Aleksandër Çipa, Msc
2015-2016 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Aleksandër Çipa, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Aleksandër Çipa, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Aleksandër Çipa, Msc
2012-2013 / Pranverë COM 204-1 Elementët e komunikimit Aleksandër Çipa, Msc