Kodi i Lëndës : COM 307
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2022-2023 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Melsena Danglli, Msc
2022-2023 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Norga Sulo, Msc
2022-2023 / Vjeshtë COM 307-4 Praktikë profesionale Melsena Danglli, Msc
2021-2022 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Alban Tufa, Msc
2021-2022 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2021-2022 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Norga Sulo, Msc
2021-2022 / Vjeshtë COM 307-4 Praktikë profesionale Edlira Mali, Msc
2020-2021 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Alban Tufa, Msc
2020-2021 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2020-2021 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Anxhela Hoxha, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 307-4 Praktikë profesionale Ana Kekezi, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Valmora Gogo, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2019-2020 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Edlira Mali, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Edlira Mali, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Jola Marku, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Edlira Mali, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Jola Marku, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 307-3 Praktikë profesionale Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 307-4 Praktikë profesionale Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Emirjon Senja, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Emirjon Senja, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 307-2 Praktikë profesionale Rudi Dunga, Msc
2013-2014 / Vjeshtë COM 307-1 Praktikë profesionale Ramadan Cipuri, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 307-1 Praktikë profesionale Ramadan Cipuri, PhD