Kodi i Lëndës : COM 398
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2021-2022 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Suela Musta, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Alban Tufa, Msc
2021-2022 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Norga Sulo, Msc
2021-2022 / Pranverë COM 398-5 Punimi i Diplomës Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Edlira Mali, Msc
2020-2021 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2020-2021 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Jola Marku, Msc
2020-2021 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Anxhela Hoxha, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 398-5 Punimi i Diplomës Alban Tufa, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Valmora Gogo, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Edlira Mali, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2019-2020 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Norga Sulo, Msc
2018-2019 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Jola Marku, Msc
2018-2019 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Emirjon Senja, Msc
2018-2019 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Jola Marku, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Edlira Mali, Msc
2017-2018 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2016-2017 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2016-2017 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës COM 398-1 Punimi i Diplomës Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Emirjon Senja, Msc
2015-2016 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2015-2016 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Ilda Shytaj, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Emirjon Senja, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës COM 398-1 Punimi i Diplomës Ramadan Cipuri, PhD
2013-2014 / Pranverë COM 398-1 Punimi i Diplomës Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë COM 398-2 Punimi i Diplomës Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë COM 398-3 Punimi i Diplomës Ramadan Cipuri, PhD
2013-2014 / Pranverë COM 398-4 Punimi i Diplomës Emirjon Senja, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 398-5 Punimi i Diplomës Ilda Shytaj, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë COM 398-6 Punimi i Diplomës Rudi Dunga, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 398-7 Punimi i Diplomës Erlis Çela, PhD