Kodi i Lëndës : COM 306
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Brikena Smajli, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Brikena Smajli, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Agron Tufa, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Agron Tufa, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Agron Tufa, PhD
2014-2015 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Agron Tufa, PhD
2013-2014 / Pranverë COM 306-1 Bazat e Teorive te Perkthimit Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.