Kodi i Lëndës : CMP 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Erjola Osmani, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Krisien Xoxa, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Krisien Xoxa, Msc
2018-2019 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Krisien Xoxa, Msc
2017-2018 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Migena Luga, Msc
2016-2017 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Klevis Topi, Msc
2015-2016 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Migena Luga, Msc
2014-2015 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Arben Malasi, Msc
2013-2014 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Abdurrahman Celebi, Msc
2012-2013 / Pranverë CMP 102-1 Hyrje në Informatikë Altin Shima, MA