Emri i Lëndës : Anglisht I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 101-2 E 1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjate ketij simestri fokusi do te jene student per te mesuar basat e anglishtes. Si te shkurajne, te lexojen, apo te flasin ne anglisht.
Objektivat Objektivat jane qe ne fund te ketij simestri studentet te jene ne gjendje per te folur, te shkuar dhe lexuar ne Anglisht.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Familjet, Shtetet, Kombësitë.
2Punët & Vendet e punës, Rutinat e përditshme, Aktivitetet në kohën e lirë.
3Llojet e pushimeve, Mjetet e transportit.
4Moti, Veshjet, Ndjenjat.
5Sportet, Problemet shëndetësore, Pijet dhe ushqimet.
6Festat, Ditët speciale.
7Festivalet.
8 Provim Gjysmëfinal.
9Problemet mjedisore, Materialet, Mbrojtja e mjedisit.
10Paraqitja, Anëtarët e familjes.
11Dyqanet dhe shërbimet.
12Filma, TV, Muzikë.
13Teknologjia, Arti.
14Argëtimi.
15Përsëritje.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Po
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe do të përdorin shprehje të përditshme dhe fjalorin bazë.
2Studentët do të komunikojnë në dialogje të thjeshta, të prezantojnë veten, të bëjnë pyetje dhe të japin përgjigje.
3Komunikimet e thjeshta do të jenë të realizueshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize440
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 111
Provimi final 122
Të tjera 414
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)