Emri i Lëndës : Historia e Shqipërisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
HST 101-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Historia e Shqipërisë trajton ngjarje e dukuri historike që fillojnë nga kohët e lashta (parahistoria) e përfundojnë në ditët e sotme. Ky program bën të mundur njohjen e studentëve me historinë e popullit shqiptar nga kohët e vjetra dhe deri në ditët e sotme. Përmbajtja akademike e këtij programi përqendrohet në një sërë periudhash duke filluar nga: Antikiteti, Mesjeta, Rilindja Kombëtare, pavarësia, periudha komuniste dhe ajo bashkëkohore.
Objektivat Pas përfundimit të kursit synohet që studentët të jenë të aftë ; -Të njihen me historinë e popullit shqiptar nëpërmjet ngjarjeve dhe fakteve të shqyrtuara gjatë këtij programi. -Të kuptojnë ndodhitë me të rëndësishme historike. - Të jenë të hapur ndaj pikëpamjeve të ndryshme të shfaqura ndaj zhvillimive historike të periudhave të. caktuara duke debatuar mbi bazën e argumentave shkencore. -Të përcaktojnë kriteret dhe karakteristikat e çdo periudhe si dhe të vendosin një raport më të drejtë , ndërmjet aspekteve të zhvillimeve politike, sociale nga njëra anë dhe ekonomike, kulturore nga ana tjetër. Pas përfundimit të kursit synohet që studenti të jetë në gjendje që : - Të evidentojnë vendimet e marra në Konferenca të ndryshme në dëm të vendit tonë. -Të kuptojne sakrificat që dha kombi për të mbrojtur dhe ruajtur trevat e tij. -Të analizojnë nëpërmjet projekteve, shqyrtimeve tematike duke kuptuar karakteristikat e qytetërimeve të hershme në vendin tonë. -Të vlerësojne rolin e e atdhetarëve shqiptarë duke analizuar veprimtarinë e tyre për shpëtimin e atdheut
Programi i Lëndës
JavaTema
1Shteti shqiptar në vitet 1912-1914 a) Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë dhe krijimi i qeverisë Kombëtare të Vlorës b) Konferenca e Ambasadorëve në Londër 1912-1913 c) Situata në Shqipëri pas Konferencës së Londrës . d) Veprimntaria e KNK dhe rrëzimi i qeverisë së Vlorës.
2Shqipëria nën drejtimin e Princ Vidit a) Princ Vidi pranon kurorën e Shqipërisë b) Administrimi i Shqipërisë së Jugut c) Kryregritja kundër Princ Vidit
3Shteti Shqiptar në Luftën e Parë Botërore a) Shqipëria arene lufte b) Traktati i fshehte i Londrës c) Mbarimi i Luftës dhe Kongresi i Durrësit
4Shqipëria në Konferencën e Paqes a) Shqipëria në kuadrin e çështjes Adriatikut b) Kongresi i Lushjnjës c) Lufta e Vlorës
5Shteti i ri shqiptar, sfidat e tij dhe diaspora shqiptare në Amerikë a) Shqipëria në vitet 1920-1924 b) Pranimi i Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve c) Sfidat e shtetit shqiptar (prill 1921-dhjetor 1924) d) Zogu në krye të qeverisë
6Lëvizja e Qershorit dhe Qeveria e Fan Nolit a)Përmbysja me dhunë e Ahmet Zogut b)Qeveria e Fan Nolit
7Republika shqiptare (1925-1928) a)Sfidat e para të Zogut President b) Kundërshtarët e Zogut nisin organizimin
8Provim Gjysmëfinal
9Monarkia Shqiptare a)Shpallja e Monarkisë b)Politika e jashtme e Mbretit Zog c)Lëvizjet politike kundër tij d)Qeveria Liberale e Mehdi Frashërit
10Shqipëria gjatë Luftës Dytë Botërore a) Pushtimi Italian i Shqipërisë b)Pushtimi Gjerman dhe rezistenca kundër tij
11Shqipëria gjatë regjimit Komunist a)Shqipëria në periudhën 1944-1960 b) Marrëdhëniet e Shqipërisë me jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik c) Orientimi marksist i ekonomisë
12Instalimi i Stalinizmit a)Triumfi i vijës së ashpër në gjirin e PPSh-së b) Orientimi i politikës së jashtme drejt Bashkimit Sovjetik c) Kriza në marrëdhëniet shqiptaro-sovjetike
13Orientimi Kinez i Shqipërisë a) Revolucioni kulturor kinez vjen edhe në Shqipëri b) Ndërtimi dhe Prishja e Miqësisë me Kinën c) Mbështetja kineze e ekonomisë shqiptare
14Periudha e izolimit të Shqipërisë a)Vitet e fundit të sundimit të Enver Hoxhës b) Shqipëria gjatë viteve 90’ c)Fundi i regjimit komunist dhe vendosja e pluralizmit politik
15Shqipëria në viet e tranzicionit. (Periudha postkomuniste) a) Shqipëria në periudhën pas viteve 90. b) Restaurimi i shtetit (1997-1998) c) Zhvillimet ekonomike në vitet 1991-2001 d) Rrugëtimi i Shqipërisë drejt aderimit në BE
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përmbajta e këtij programi ka si karakteristikë njohjen e studentëve me historinë e popullit të tyre.
2Aftësitë praktike dhe teknike të përfituara nga ky program jepen nëpërmjet punimeve me nivel të lartë gjuhësor dhe shkencor ( ese, detyra kursi dhe punim diplome ).
3Aftësitë profesionale të studenteve do të zhvillohen nëpërmjet nxitjes së të vështruarit kritik të fakteve dhe ngjarjeve të periudhave të ndryshme historike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)