Kodi i Lëndës : COM 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate
2017-2018 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë COM 213-1 Gazetari Ekonomike Emirjon Senja, PhD Candidate