Kodi i Lëndës : COM 321
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2018-2019 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2017-2018 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2016-2017 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2013-2014 / Vjeshtë COM 321-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 321-1 Marketing Mediatik Mirdaim Axhami, PhD