Kodi i Lëndës : COM 312
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2017-2018 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2016-2017 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2013-2014 / Semestri i Verës COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Emirjon Senja, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë COM 312-1 Intervistimi Ramadan Cipuri, PhD