Kodi i Lëndës : COM 513
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Suela Musta, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Suela Musta, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Ardita Reci, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë COM 513-1 Marrëdhënia e Lajmit, Pushtetit dhe të Vërtetës Briseida Mema, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 513-1 Marrëdhënia e lajmit, pushtetit dhe të vërtetës Briseida Mema, Prof. Dr