Kodi i Lëndës : COM 610
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Pranverë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2022-2023 / Pranverë COM 610-2 Teza Ana Kekezi, PhD
2022-2023 / Pranverë COM 610-3 Teza Suela Musta, PhD
2022-2023 / Pranverë COM 610-4 Teza Valmora Gogo, PhD
2022-2023 / Pranverë COM 610-5 Teza Brikena Smajli, PhD
2022-2023 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2022-2023 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Brikena Smajli, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-2 Teza Ana Kekezi, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-3 Teza Suela Musta, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-4 Teza Valmora Gogo, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-5 Teza Brikena Smajli, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-6 Teza Erlis Çela, PhD
2021-2022 / Pranverë COM 610-7 Teza Valmora Gogo, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-2 Teza Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-4 Teza Anxhela Hoxha, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-5 Teza Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-6 Teza Erlis Çela, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-7 Teza Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-8 Teza Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë COM 610-9 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Erlis Çela, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 610-3 Teza Valmora Gogo, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 610-2 Teza Ana Kekezi, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 610-3 Teza Ndricim Ciroka, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 610-4 Teza Ardita Reci, PhD
2019-2020 / Pranverë COM 610-5 Teza Valmora Gogo, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Ardita Reci, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 610-3 Teza Ana Kekezi, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Idaver Sherifi, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës COM 610-2 Teza Agron Tufa, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës COM 610-3 Teza Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës COM 610-4 Teza Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 610-2 Teza Agron Tufa, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 610-3 Teza Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 610-4 Teza Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 610-5 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë COM 610-6 Teza Idaver Sherifi, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 610-7 Teza Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2018-2019 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 610-2 Teza Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 610-3 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë COM 610-4 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Erlis Çela, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 610-3 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2016-2017 / Semestri i Verës COM 610-2 Teza Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës COM 610-3 Teza Agron Tufa, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 610-1 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë COM 610-2 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë COM 610-3 Teza Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 610-4 Teza Agron Tufa, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Semestri i Verës COM 610-2 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Semestri i Verës COM 610-3 Teza Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 610-1 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë COM 610-2 Teza Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë COM 610-3 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë COM 610-4 Teza Agron Tufa, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 610-5 Teza Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Pranverë COM 610-6 Teza Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë COM 610-3 Teza Agron Tufa, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 610-4 Teza Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë COM 610-1 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë COM 610-2 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë COM 610-3 Teza Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 610-4 Teza Agron Tufa, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë COM 610-3 Teza Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 610-4 Teza Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës COM 610-1 Teza Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës COM 610-2 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës COM 610-3 Teza Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës COM 610-4 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë COM 610-1 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë COM 610-2 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë COM 610-3 Teza Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë COM 610-4 Teza Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë COM 610-1 Teza Briseida Mema, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë COM 610-2 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë COM 610-4 Teza Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 610-1 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 610-2 Teza Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.