Kodi i Lëndës : COM 402
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Ramadan Cipuri, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Ramadan Cipuri, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Ramadan Cipuri, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Sezai Rokaj, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Sezai Rokaj, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë COM 402-1 Metodat e Avancuara Kërkimore II Sezai Rokaj, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 402-1 Metodat e avancuara kërkimore II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.