Kodi i Lëndës : COM 421
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ana Kekezi, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ana Kekezi, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ana Kekezi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Ramadan Cipuri, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Vjeshtë COM 421-1 Marketingu Politik Mjetet, Teknikat dhe Strategjitë Mirdaim Axhami, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 421-1 Marketingu politik mjetet, teknikat dhe strategjitë Mirdaim Axhami, PhD