Kodi i Lëndës : COM 416
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Genti Kruja, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Genti Kruja, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Genti Kruja, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 416-1 Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërfetar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.