Kodi i Lëndës : COM 511
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë COM 511-1 Gazetari Radioje, Televizioni, Investigative, Reporter Erlis Çela, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 511-1 Gazetari Radioje, Televizioni, Investigative, Reporter Lutfi Dervishi, MA