Emri i Lëndës : Komunikimi Ndërkombëtar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 557-1 D 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi përbën një ekzaminim të sistemeve të organizimit dhe funksionimit të komunikimit në mediat e ndryshme nëpër botë. Ai është projektuar për të vlerësuar përvojën tonë njerëzore, duke eksploruar ndikimin socio-kulturore, ekonomik, politik, shkencor dhe teknik të mediave komunikimit në shoqëri të ndryshme të vendeve të tjera.
Objektivat • Për të krahasuar sistemet Shqiptare dhe politikat e komunikimit me atë të vendeve të tjera. • Për të vlerësuar forcën dhe dobësinë e politikës shqiptare të komunikimit me atë të vendeve të tjera. • Për të zhvilluar një vetëdije më të madhe kulturore të botës. Për të kuptuar struktura të ndryshme të qeverisjes në fushën e komunikimit botëror. • Të përshkruajë dimensionet e praktikës ndërkombëtare të komunikimit që ndikon në Shqipëri • Për të kuptuar fushën e ndikimit që luan komunikimi në botën e sotme dhe në të ardhmen.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje. Program mësimor. Çfarë është Komunikimi Ndërkombëtar?
2Profili botëror i vetëdijës
3Hapat historik të komunikimit global
4Teoritë e shtypit
5Ekonomia Globale dhe bashkëpunimet ndërkombëtare
6Koorporatat mediatike transnacionale dhe konkurrenca ekonomike globale
7Ligji global i komunikimit
8Provim Gjysmëfinal
9Rrjeti global i qarkullimit të informacionit
10Piketat në zhvillimin e përbashkët dhe kombëtar
11Gazetari Qytetare. Media e Komunitetit.
12Prezantime të studentëve
13Prezantime të studentëve
14Prezantime të studentëve
15Përsëritje dhe vlerësime të lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Për të vlerësuar forcën dhe dobësinë e politikës shqiptare të komunikimit me atë të vendeve të tjera
2Të përshkruajë dimensionet e praktikës ndërkombëtare të komunikimit që ndikon në Shqipëri
3Për të kuptuar fushën e ndikimit që luan komunikimi në botën e sotme dhe në të ardhmen.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11616
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)