Kodi i Lëndës : COM 403
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Ardita Reci, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Agron Tufa, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Agron Tufa, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Agron Tufa, PhD
2014-2015 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Agron Tufa, PhD
2013-2014 / Vjeshtë COM 403-1 Identitetet dhe Komunikimi Masiv Agron Tufa, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 403-1 Identitetet dhe komunikimi masiv Agron Tufa, PhD