Kodi i Lëndës : COM 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë COM 411-1 Media dhe Politika Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë COM 411-1 Media dhe Politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 411-1 Media dhe politika Mark Marku, Prof. Asoc. Dr.