Kodi i Lëndës : COM 422
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Mirela Mersini, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 422-1 Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional Mirdaim Axhami, PhD