Kodi i Lëndës : COM 557
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë COM 557-1 Komunikimi Ndërkombëtar Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 557-1 Komunikimi Ndërkombëtar Ramadan Cipuri, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 557-1 Komunikimi Ndërkombëtar Gentiana Skura, Prof. Asoc. Dr.