Kodi i Lëndës : COM 563
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Valmora Gogo, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Agron Tufa, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Briseida Mema, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Bashkim Gjergji, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Bashkim Gjergji, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë COM 563-1 Publiku, Audienca dhe Përdoruesit e Mediave Bashkim Gjergji, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë COM 563-1 Publiku, audienca dhe përdoruesit e mediave Bashkim Gjergji, Prof. Asoc. Dr.