Kodi i Lëndës : COM 569
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 569-1 Reklama dhe Promocioni Erlis Çela, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 569-1 Reklama dhe Promocioni Erlis Çela, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 569-1 Reklama dhe Promocioni Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 569-1 Reklama dhe Promocioni Erlis Çela, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 569-1 Reklama dhe Promocioni Briseida Mema, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 569-1 Reklama dhe promocioni Mirela Mersini, PhD