Kodi i Lëndës : COM 521
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Erlis Çela, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Edlira Mali, Msc
2013-2014 / Vjeshtë COM 521-1 Marketing Mediatik Mirdaim Axhami, PhD
2012-2013 / Pranverë COM 521-1 Marketing mediatik Mirdaim Axhami, PhD