Kodi i Lëndës : COM 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Suela Musta, PhD
2021-2022 / Vjeshtë COM 401-2 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ilirjana Kaceli, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë COM 401-2 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ilirjana Kaceli, PhD
2019-2020 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ramadan Cipuri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ramadan Cipuri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ramadan Cipuri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Sezai Rokaj, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Sezai Rokaj, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë COM 401-1 Metodat e Avancuara Kërkimore I Sezai Rokaj, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë COM 401-1 Metodat e avancuara kërkimore I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.