Kodi i Lëndës : MAC 421
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë MAC 421-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë MAC 421-1 Konceptim dhe Menaxhim Fushatash Ndricim Ciroka, PhD