Kodi i Lëndës : MAC 423
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë MAC 423-1 Strategji Kreativiteti Suela Musta, PhD
2020-2021 / Vjeshtë MAC 423-1 Strategji Kreativiteti Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë MAC 423-1 Strategji Kreativiteti Erlis Çela, PhD