Kodi i Lëndës : MAC 424
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë MAC 424-1 Praktikë Profesionale Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 424-1 Praktikë Profesionale Anxhela Hoxha, PhD