Kodi i Lëndës : MAC 426
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë MAC 426-1 Teza e Masterit Erlis Çela, PhD
2021-2022 / Pranverë MAC 426-2 Teza e Masterit Ana Kekezi, PhD
2021-2022 / Pranverë MAC 426-3 Teza e Masterit Suela Musta, PhD
2021-2022 / Pranverë MAC 426-4 Teza e Masterit Valmora Gogo, PhD
2021-2022 / Pranverë MAC 426-5 Teza e Masterit Brikena Smajli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë MAC 426-1 Teza e Masterit Brikena Smajli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë MAC 426-2 Teza e Masterit Valmora Gogo, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 426-1 Teza e Masterit Erlis Çela, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 426-2 Teza e Masterit Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 426-3 Teza e Masterit Anxhela Hoxha, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 426-4 Teza e Masterit Valmora Gogo, PhD