Kodi i Lëndës : MAC 414
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë MAC 414-1 Marrëdhëniet me konsumatorin Llambi Prendi, PhD