Kodi i Lëndës : MAC 448
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë MAC 448-1 Marketing Dixhital Ana Kekezi, PhD
2020-2021 / Pranverë MAC 448-1 Marketing Dixhital Ana Kekezi, PhD