Kodi i Lëndës : MAC 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë MAC 411-1 Reklama dhe Promocioni Erlis Çela, PhD