Kodi i Lëndës : MAC 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë MAC 401-1 Aplikacionet Multimediale Erlis Çela, PhD