Kodi i Lëndës : MAC 423
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë MAC 423-1 Strategji Kreativiteti Erlis Çela, PhD