Ramadan Cipuri, PhD

Ramadan Cipuri, PhD

rcipuri@beder.edu.al

Employement Type : Part-time
Office :
Office Tel No. : 143
Gender : Male
   

EDUCATION

University of Tirana PhD - Doctorate
Year Completed : -
Faculty : Faculty of History and Philology
Department : Department of Journalism and Communication
Program : Journalism
Country : Albania
University of Tirana MA - Master
Year Completed : 2008
Faculty : Faculty of Social Sciences
Department : Department of Sociology and Philosophy
Program : Sociology
Country : Albania
Istanbul University BA - Bachelor
Year Completed : 2004
Faculty : Faculty of Communication
Department : Journalism Department
Program : Journalism
Country : Turkey

TRAINING

Teaching Strategies – How and what to teach in a university 2014
Type : Professional
Topic : Teaching Strategies – How and what to teach in a university
Year : 2014
Instution : Hëna e Plotë Bedër University
Country : Albania
Research Strategies in Social Sciences & Project Development 2014
Type : Professional
Topic : Research Strategies in Social Sciences & Project Development
Year : 2014
Instution : Hëna e Plotë Bedër University
Country : Albania
Strategic Planning and thesis supervision 2014
Type : Professional
Topic : Strategic Planning and thesis supervision
Year : 2014
Instution : Hëna e Plotë Bedër University
Country : Albania
Publication Strategies 2014
Type : Professional
Topic : Publication Strategies
Year : 2014
Instution : Hëna e Plotë Bedër University
Country : Albania
Quality Assurance and Management in Higher Education 2012
Type : Professional
Topic : Quality Assurance and Management in Higher Education
Year : 2012
Instution : Hëna e Plotë Bedër University
Country : Albania
Functioning of NATO and its role 2009
Type : Professional
Topic : Functioning of NATO and its role
Year : 2009
Instution : Epoka University
Country : Albania
Challenges of correspondents of news agencies 2006
Type : Professional
Topic : Challenges of correspondents of news agencies
Year : 2006
Instution : Cihan News Agency
Country : Turkey
Journalism in news agencies 2002
Type : Professional
Topic : Journalism in news agencies
Year : 2002
Instution : Cihan News Agency
Country : Turkey

LANGUAGE

English C1
Language : English
Is Native Language? : No
Level : C1
Turkish C1
Language : Turkish
Is Native Language? : No
Level : C1
Albanian -
Language : Albanian
Is Native Language? : Yes
Level : -
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Communication Sciences
Period : Oct 2019 - Mar 2020
Status : Completed
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Communication Sciences
Period : Oct 2014 - Aug 2019
Status : Completed
Role Type : Administrative
Position : Vice Dean
Unit : Faculty of Humanities
Period : Oct 2017 - Dec 2017
Status : Completed
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Communication Sciences
Period : Oct 2013 - Oct 2014
Status : Completed
Çipuri, Ramadan; Gazetari shqiptar mes standardeve profesionale dhe presioneve të jashtme; Revista Shkencore “Thesis”, Nr.2; f. 2013-230, Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë, 2015
Download Publication
Çipuri, Ramadan; Përballimi nga operatorët lokalë i kalimit në transmetimet dixhitale tokësore, Konferencë shkencore ndërkombëtare dhe botim në revistën shkencore të departamentit. Dixhitalizimi i transmetimeve televizive tokësore: Sfida, paradokse, shpresa (f.160-165); Departamenti i gazetarisë dhe komunikimit, Universiteti i Tiranës, Tiranë/ Shqipëri; Dhjetor 2015.
Download Publication
Çipuri, Ramadan; Albanian Journalist Self-Censorship Stemming from Political Control of Media; ISBN 9788890916410: 9th International Conference on Social Sciences; f.362-377; Dubrovnik, 8-9 April 2016; European Center for Science Education and Research , USEARCH, European Research and Publishing; INSOC Research Institute of Sociology, Romanian Academy. Bucharest, Romania MCSER; Mediterranean Center for Social and Educational Research; University of Southern California, USA.
Download Publication
Çipuri, Ramadan; The use of Women Images in Media Content; Ethical Discussion; Digital Worlds Conference; Ipek University, Ankara, Turqi. 7-8 prill 2016
Download Publication
Çipuri, Ramadan. The News as a Product of the Media Industry; Its Promotion Through Sexist Elements, Libër i Konferencës: ISBN 9788890916441; 10th International Congress on Social Sciences; European Center for Science Education and Research, in cooperation with Ciencia Política y de la Administración II, Universidad Complutense Madrid, MCSER - Mediterranean Center for Social and Educational Research; Madrid, Spanjë. 23-24 shtator 2016
Download Publication
Çipuri, Ramadan. Operatorët audiovizivë lokal dhe rajonal në Shqipëri; përpjekje ndaj një tranzicioni të tejzgjatur; Libër i Konferencës; Konferenca e dytë ndërkombëtare mbi studimet e medias dhe komunikimit: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre; Kolegji Universitar Bedër, Dhjetor 2016.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Ndikimi i audiencave në përmbajtjen e produkteve televizive." Studime Albanologjike (Universiteti i Tiranës) VI (2013): 147-155.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Self-censorship as a reality in the Albanian media." European Journal of Research on Social Sciences (International Association of Social Science Research), 2014: 146-150.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Diversiteti kulturor pëmes telenovelave në Klan TV dhe Top Channel TV." Studime Albanologjike, 2015: 96-104.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Sfida ‘Shtyp i shkruar’ – ‘Media online’; Gazetat “vetëm” për moshat e treta." Komunikimi i integruar:Koncepte–strategji-praktika. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 2011.
Download Publication
Çipuri, Ramadan."Socio-Economic problems of Albania and the offered solutions." International Balkan Congress: Socioeconomic Cooperation and Develeopment in the Balkans. Tekirdag, Turkey: TASAM Yayınları, 2009. 247-274.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. 2016. Libri: Vetëcensura, Realitete të gazetarisë shqiptare. Tirana, Albania: Papirus.
Download Publication
Çipuri, Ramadan, and Albi Koçibelli. "Albanian Attitudes toward European Integration." European Studies Journal (Epoka University), 2011: 39-52.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. Strategjitë e manipulimit përmes komunikimit politik dhe përdorimit të spin doctors; Thesis nr.1, 2017; Revistë shkencore (Përmbledhje e referimeve në konferencë); Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Bir asırlık "Doğal Arnavutluk özlemi"nin neresindeyiz?" Tarihin Bilincinde V (2011): 146-152.
Download Publication
Mema, Briseida, and Çipuri, Ramadan. Udhezues praktik: Deontologjia dhe etika e raportimit gjate fushates zgjedhore. Tiranë: Universiteti Hëna e Plotë Bedër, 2012.
Download Publication
Çipuri, Ramadan . "Selfcensorship as reality of the Albanian media." III European Conference on Social and Behavioral Sciences. Roma, Italy: La sapienca University, 2014.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Democracy and Albanian Political System after the Declaration of Indipendence in 1912." In Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-Culture, by Cüneyt Yenigün and Ferdinand Gjana, 7-30. Tirana: Epoka University, 2011.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Growing clearer with growing power? The issue of transparency in civil society organizations in Albania." 3rd International Balkan Congress "Role of CSOs and Think Tank Institutions in Regional Cooperation in the Balkans". Tekirdag, Turkey: TASAM Yayınları, 2010. 225-239.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "A dream hoped for but not to be realized: Albanian options on the merger of Natural Albanian Territories." International Balkan Congress: Security Aprroches of International Organizations in the 21st Century and Security of Balkans. Kocaeli: Kocaeli University Publications, 2011. 102-121.
Download Publication
Çipuri, Ramadan, and Luis bekteshi. "Zbehja e lidhjeve reale ne boten e virtualitetit." Zani i Naltë, 2013.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. «The consequences of the Absence of the Codes of Ethics in the Albanian Media's Newsrooms.» 3rd International Conference on Humanities. Tirana: Hëna e Plotë Bedër University, 2014. 338-348.
Download Publication
Çipuri, Ramadan. "Moraliteti dhe ndjesia prapa kameras." First International Conference on Humanities “The Spiritual Quest”. Tiranë: Hëna e Plotë Bedër University, 2012.
Download Publication