“Komunikimi që sjell zhvillim”

Departamenti i Shkencave të Komunikimit në Kolegjin Universitar Bedër, në kuadër të seminareve MarCom, do të trajtojë temën: “Komunikimi që sjell zhvillim”. I ftuar në bashkëbisedim me studentët do të jetë z. Fation Dragoshi.

Z. Dragoshi është Menaxher i Projektit “Aftësie për Punë”, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, SwissConatct. Ai ka një eksperiencë kombëtare dhe ndërkombëtare prej 15 vjetësh në pozicione drejtuese të lidhur me tregun e punës, zhvillimin ekonomik, punësimin, etj.

Datë:  9 Dhjetor 2021
Ora: 12:00
Vendi: Salla e Konferencave
 
Ju mirëpresim!