Thirrje për konferencën e Gjashtë studentore në Shkenca Komunikimi, 15 Qershor 2021

Përshkrimi:

Departamenti i Shkencave të Komunikimit pranë Kolegji Universitar “Bedër” ju fton të merrni pjesë në konferencën e gjashtë studentore e cila do të zhvillohet online me datë 15 Qershor 2021.

Konferenca mundëson një platformë diskutimi rreth dinamikave të ndryshimit të medias, komunikimit, marrëdhënieve me publikun, komunikimit marketing. Studentët nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave, kanë mundësi të njihen me zhvillimet më të fundit në fushën medias dhe të komunikimit, me sfidat dhe përparësitë që kanë mediat ditët e sotme në procesin e komunikimit, sidomos në kontekstin e pandemisë. 

Pranueshmëria:

Konferenca është e hapur dhe pa tarifë për të gjithë studentët aktual bachelor dhe master nga të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë me programe të ngjashme.

Ju mund të dërgoni punimet tuaja deri në datë 01 qershor 2021 në adresën: mdanglli@beder.edu.al

 

Nëntemat kryesore që mund të përfshihen në konferencë janë si më poshtë:

Mediat e Reja

Ligjërimi publik

Marketingu Politik

Komunikimi korporativ

Marrëdhëniet me Publikun

Digital Marketing

Komunikimi masiv

Gazetaria Qytetare

MoJo (Mobile Journalism)

Komunikimi Organizativ

Komunikimi ndërpersonal dhe ndërkulturor

Audiencat

Komunikimi në kontekstin e pandemisë

 

Objektivat e konferencës:

Mundësi kontakti midis studentëve

Mundësi kërkimi në fushat dominante të Komunikimit

Mundësi diskutimi dhe prezantimi me zhvillimet më të reja të fushës

 

Përfitimet e pjesëmarrësve:

Certifikatë pjesëmarrjeje

Mundësi kontakti me akedemikë dhe profesionistë të fushës

Njohje me zhvillimet më të reja në fushën e medias, komunikimit, marketingut

Çmimi “punimi më i mirë”

Komiteti shkencor do të zgjedhë punimin më të mirë dhe do të pajisë fituesin më një certifikatë shtesë me përshkrimin “Punimi më i mirë në konferencën e gjashtë studentore”.

Komiteti Shkencor:

Prof. Dr. Ferdinand Gjana

Dr. Erlis Çela,

Assoc. Prof. Dr. Rahim Ombashi

Dr. Anxhela Hoxha

Dr. Valmora Gogo

 

Komiteti Organizues:

Dr. Edlira Mali

Msc. Rudi Dunga

Msc. Jola Marku

Msc. Alban Tufa

Msc.c Melsena Danglli