Thirrje për konferencën e katërt studentore në Shkenca Humane

Thirrje për konferencën e katërt studentore në Shkenca Humane, 13 Qershor 2018, Kolegji Universitar Bedër

Përshkrimi:

Departamenti i Shkencave të Komunikimit pranë Kolegji Universitar  Bedër ju fton të merrni pjesë në  konferencën e katërt studentore me temë ‘’Media Dixhitale, Marrëdhëniet me Publikun dhe Politika’’, e cila do të zhvillohet me datë  13 Qershor 2018 në ambjentet e universitetit.

Konferenca mundëson një platforme diskutimi rreth ndikimit të medias dixhitale në formësimin e politikës, komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Studentët nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave, kanë mundësi të njihen me zhvillimet më të fundit në këtë fushë, me sfidat dhe përparësitë që ka ndikimi i mediave dixhitale në procesin e komunikimit. 

Ju mund të dërgoni punimet tuaja deri në datë 5 Qershor  në adresën: [email protected]

 

Nëntema kryesore që mund të përfshihen në konferencë janë:

 • Media Sociale
 • Marketingu Politik
 • Marrëdhëniet me Publikun
 • Gazetaria Qytetare
 • Komunikimi Organizativ

 

Objektivat e konferencës:

Mundësi kontakti midis studentëve

Mundësi diskutimi dhe prezantimi me zhvillimet më të reja të fushës

 

Përfitimet e pjesëmarrësve:

Certifikatë pjesëmarrjeje

Mundësi kontakti me akedemike dhe profesionistë të fushës

Njohje me zhvillimet më të reja në fushën e medias dhe komunikimit

 

Çmimi ‘’punimi më i mirë”

Komiteti shkencor do të zgjedhë punimin më të mirë dhe do të pajisë fituesin më një certifikatë shtesë me përshkrimin “Punimi më i mirë në konferencën e katërt studentore”.

 

Komiteti Shkencor:

 1. Prof. Dr. Ferdinand Gjana
 2. Dr. Erlis Çela,
 3. Assoc. Prof. Dr. Rahim Ombashi
 4. Doc. Dr. Agron Tufa
 5. Dr. Isa Erbas
 6. Doc.Dr. Ramadan Çipuri

 

Komiteti Organizues:

 1. Dr. Edlira Mali
 2. Msc. Rudi Dunga
 3. Msc. Jola Marku
 4. Msc.c Anxhela Buzi
 5.  Msc.c Rovena Mydini