Stafi akademik

Stafi Akademik

Erlis Çela
Dr.Erlis Çela: Ka lindur në qytetin e Elbasanit. Arsimin parauniversitar e kreu ne Pogradec dhe Elbasan. Me pas mbaroi studimet universitare dhe master në fushën e gazetarisë pranë, Fakultetit të Komunikimit, Universiteti “Marmara” në Stamboll, Turqi. Erlis Çela mban gradën “Doktor i Shkencave”
Mark Marku
Brikena Smajli
Brikena Smajli është poete, studiuese dhe pedagoge e cila ligjëron Analizën e ligjërimit, dhe Estetikën e Komunikimit. Ajo ka doktoruar në ASA (Akademia e Studimeve Shqiptare) në shkencat letrare, në letërsi krahasuese, poetikë dhe simbologji, mitokritikë - Anëtare e shoqatës ndërkombëtare Asteria.
Suela Musta
Valmora Gogo
Ka përfunduar studimet për Gazetari dhe Komunikim, në Universitetin e Tiranës. Me një përvojë 16-vjeçare, Gogo ka qenë pjesë e redaksive në Shqipëri si gazetare, redaktore dhe kryeredaktore. Që prej vitit 2017 është Doktor i Shkencave në Gazetari dhe në Komunikim.
Suela Bako
Alban Tufa
Alban Tufa lindi në 24 Mars 1992 në fshatin Sohodoll, Dibër. Që nga diplomimi ai është punësuar me kohë të plotë si asistent pedagogu në Departamentin e Shkencave të Komunikimit në Kolegjin Universitar “Bedër”.
Edlira Mali
Ka përfunduar studimet universitare në Departamentin e Biznesit, Fakulteti Ekonomik pranë Universitetit të Tiranës. Në 2001, përfundoi studimet Master në Administrim Biznesi pranë Universitetit të Arkansasit, SHBA. Në Mars 2014, merr titullin “Doktor i Filozofisë në Marketing” Konsulente biznesi.
Ejup Lila
Eriet Mucollari
Esmeralda Pashollari
Melsena  Danglli
Norga Sulo
MSc. Norga Sulo ka lindur në qytetin e Shkodrës. Ajo ka mbaruar ciklin e parë të studimeve në degën Ekonomiks në universitetin Kocaeli, Turqi. Më pas vazhdoi studimet pasuniversitare në fushën e Marrëdhënieve me Publikun. Znj. Sulo ka një eksperiencë mbi 8 vjeçare në arsimin e lartë.
Rudi Dunga
I lindur në Elbasan (1986), është diplomuar për Gazetari dhe Komunikim në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimit të studimeve bachelor është angazhuar për disa vite në gazetari. Në të njëjtën kohë ka përfunduar studimet master në Gazetari Evropiane dhe Ndërkombëtare.
Kristi Mukollari
Suela Bendaj