Blogeri Olti Curri i ftuar në ciklin e seminareve MarCom

Tradita e ciklit të seminareve MarCom organizuar nga Departameti i Shkencave të Komunikimit pranë Kolegjit Universitar Bedër këtë vit akademik hapi siparin e tij duke mirëpritur blogerin e mirënjohur z.Olti Curri.

Tema që Olti reforoi në këtë seminar ishte: "Angazhimi i Audiencave në Marketingun Dixhital". Biseda me studentët u përqendrua në metodat e përdorura në marketingun dixhital për tërheqjen dhe mbajtjen e audiencave nga mediat sociale, portalet, bloggeret, personazhet e ndryshëm.

Temat që u prekën gjatë bashkëbisedimit, pyetjeve të shumta nga studentët përfshinë ndryshimet e vazhdueshme në rrjetet sociale, trendet e fundit, mënyrën e menaxhimit të profileve dhe faqeve në rrjetet sociale për të siguruar sa më shumë klikime dhe ndjekës, influencën që ka bota virtuale tek brezi i ri sot si në mënyrën sjelljes, tek pasojat në përdorimin e gjuhës shqipe, rrezikun e mesazheve keqinformuese në facebook dhe nevojën për të qenë të rinjtë ata që drejtojnë jetën e tyre dhe jo shembujt në rrjete sociale apo në botën virtuale, deri tek tema sociale shumë të rëndësishme për zhvillimin e të rinjve të sotëm dhe influencën që ata mund të kenë në strukturimin e të ardhmes së vendit.