Cikli “Studenti dhe profesioni”

Do të zhvillohen 10 leksione të hapura në semestër me pjesëmarrës, drejtues të redaksive të lajmeve në shtyp dhe në televizione.