Ditët e Orientimit: Departamenti i Shkencave të Komunikimit prezantohet me studentët e viteve të para

Departamenti i Shkencave të Komunikimit në kuadër të Ditëve të Orientimit prezantioi studentët e viteve të para  me stafin akdemik. Takimi konstistoi në njohjen e studentëtve me lëndët dhe lektorët e tyrë përkatëse, dhe me Këshilltarin Akademik .  Drejtuesi i Deparatamentit Dr Erlis Çela, pasi iu uroi mirëseardhjen, vuri theksin në nevojën e marrëdhënies  interaktive mes lektorëve dhe studentëve. Si edhe rëndësinë që ka prezenca aktive e studentëve në auditore. Ndërsa Doc. Dr Agron Tufa, ngulmoi që premisa e parë dhe e vetme për mbarëvajtje të studimit është trajtimi i dijes me dashuri dhe respekt.

Gjatë ditëve të Orientimit, studentët u njohën edhe me njësitë e tjera si: Biblioteka, Zyra e Karrierës, Sekretaria Mësimore, Muzeu i Medias etj.

Studentët gjithashtu u njohën edhe me Klubet Studentore, si një vlerë e shtuar për ta në K.U “Bedër” duke i parë si nevojë për jetën aktive studentore.