Klubi i Librit në Kolegjin Universitar “Bedër”, diksutohet i romani “Ku je?” i shkrimtares Flutura Açka

Klubi i Librit në Kolegjin Universitar “Bedër”, zhvilloi ditën e sotme takimin e rradhës. Diskutimi i kësaj here u zhvillua mbi romani “Ku je?” të shkrimtares Flutura Açka, nën prezantimin e studentes Melsena Danglli. Subjekti dhe simbolika u shpjeguan me detaje nga prezantuesja.

Romani ka në focus jetë dhe fatin e njerëzve në diktarurë. Me finesë shkrimtarja irozion sistemin dhe absurditetet që krijoji ai sistem kundrejt individit. Më tej debatet u zgjerua në disa çështje të tjera në lidhje me fatin e individit por edhe të shkrimtarit në sistetmet totalitare, duke bërë një analogji me romanin “1984” të George Orwell-it.

Më tej u diskuta edhe mbi metodën e realizmit socialist, mënyrën se si forma dikton përmbajtjen, dhe se si përmbajtja ndikon te masat.

Diskutimi u mbyll me rolin dhe përgjegjësinë që ka shkrimtari kundrejt lexuesve të tij.