Konferenca ndërkombëtare.

Do të organizohet një konferencë ndërkombëtare në muajin mars 2013. Do të mblidhen 10-12 emra më të njohur në gazetarinë shqiptare.