Konferenca studentore

Do të organizohen tri konferenca studentore gjatë vitit akademik 2012-2013. Do të përcaktohen temat në fillim të semestrit dhe do të njoftohen studiuesit e rinj në universitetet shqiptare. Kumtesat do të jenë mbrojtje e lëndës së cilës tema i përket.